ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ

                                                             ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των Νέων Υποψήφιων Παρατηρητών/Εκπαιδευτών στο πλαίσιο διεξαγωγής των Σεμιναρίων των Αξιωματούχων Διαιτησίας για την περίοδο 2018/19.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν........
την Αίτηση Νέων Παρατηρητών/Εκπαιδευτών,(πατήστε στο κίτρινο) που βρίσκεται αναρτημένη στο site της Ομοσπονδίας (Διαιτησία/Έγγραφα) και όπως την αποστείλουν αποκλειστικά και μόνο στο κεντρικό fax της ΕΠΟ: 210-9359666 από τις 25/06/2018 έως 06/07/2018. Δικαίωμα υποβολής αίτησης τις ίδιες ημερομηνίες, έχουν και όσοι έχουν πρόσφατα αποχωρήσει από τους πίνακες.